Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

TOLES

TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS EXAMINATIONS

SPNJO UMK jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym organizacji Global Legal English UK.

TOLES jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego z zakresu prawa. Skierowany jest do studentów prawa, prawników, tłumaczy oraz osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia z dokumentami i aktami prawnymi.
Certyfikaty TOLES uznawane są w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jako dokument potwierdzający kompetencje językowe z zakresu angielskiego języka prawniczego na trzech poziomach:

TOLES Foundation – angielski – poziom A2 – B1

TOLES Higher – angielski – poziom B1 – B2

TOLES Advanced – angielski – poziom B2 – C1

 

Terminy sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2021/22:

TOLES Foundation, TOLES Higher i TOLES Advanced:

 

Aby ZAREJESTROWAĆ się na egzamin należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (PDF) (DOC)
  2. dokonać wpłaty za egzamin
    *Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminu
    **SPNJO nie przesyła indywidualnych potwierdzeń rejestracji
  3. przekazać formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu wpłaty do sekretariatu SPNJO
    ul. Gagarina 11, pokój 1.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Millennium S.A. w Warszawie
66 1160 2202 0000 0000 3174 8880

UWAGA: wypełniając druk opłaty egzaminacyjnej, w rubryce “Tytułem” wpisz dane według wzoru:
Nazwa egzaminu / poziom / imię i nazwisko kandydata,
np.:TOLES / Higher / Jan Kowalski

Zgłoszenia przysłane po terminie rejestracji oraz dokumenty niekompletne nie zostaną uwzględnione.

Jeśli do momentu zakończenia rejestracji na dany termin egzaminu liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, egzamin nie odbędzie się a kandydaci będą mogli wybrać między otrzymaniem zwrotu wniesionej opłaty a przełożeniem egzaminu na kolejny dostępny termin.

Szczegółowe informacje o egzaminach TOLES dostępne są na stronie: www.toles.co.uk