ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Hazel Pearson
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: hazel.pearson@umk.pl