ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl

Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:
Dorota Foltańska- Borowiecka
Dyżury w przerwie letniej odbywające się na MS Teams
Nazwa zespołu: Dorota Foltańska-Borowiecka – Dyżury w przerwie letniej
Kod zespołu: er0nn8q
Terminy dyżurów:
1, 2 lipca 9-10
6 lipca 9-10:30
Przerwa urlopowa 13 lipca – 31 sierpnia
1, 2, 8, 9 września 9-10
14, 21, 28 września 9-10:30