Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Agnieszka Pawlikowska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agnieszka.pawlikowska@umk.pl

Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
Dyżury w formie mailowej
Agnieszka.Pawlikowska@umk.pl

poniedziałki 13:00-14:00
wtorki 11:00-12:00

Bardzo proszę nie wysyłać maili z platformy Moodle gdyż nie jest to program pocztowy. Proszę korzystać z USOS.