ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Agnieszka Pawlikowska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agnieszka.pawlikowska@umk.pl

Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
DYŻURY w formie zdalnej
- mailowo Agnieszka.Pawlikowska@umk.pl
- F2F w MSTeams po uprzednim umówieniu się mailowo
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a52d2850f4cdf42a7af09efcfa5e5db98%40thread.tacv2/conversations?groupId=53a2e9c9-7b01-4a3f-be41-722118ca2080&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

3-28.08.2020 urlop

27.07.2020 w godz. 08:00-09:30
31.08.2020 w godz. 08:00-09:30
07.09.2020 w godz. 08:00-09:30
14.09.2020 w godz. 08:00-09:30
21.09.2020 w godz. 08:00-09:30
28.09.2020 w godz. 08:00-09:30