ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Agnieszka Pawlikowska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: Agnieszka.Pawlikowska@umk.pl

Zainteresowania:
- prawniczy język angielski (TOLES, angielski w kontekście prawa polskiego)
- programy nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych
- systemy oceniania i egzaminowania języka specjalistycznego (egzaminator TELC)
- media w nauczaniu języków obcych
- translatoryka (tłumacz przysięgły)

Terminy konsultacji:
Zapraszam na dyżury on-line w MSTeams
01.02.22 10:00-10:45
02.02.22 08:00-08:45