Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Barbara Kuczyńska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: barbarak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje drogą mailową (od poniedziałku do piątku) lub na MS Teams (po uprzednim uzgodnieniu terminu)