ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Małgorzata Skórcz
asystent
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
w czasie letniej sesji egzaminacyjnej oraz w czasie przerwy wakacyjnej:

29 i 30 czerwca 2020 r.: 12.30 - 13.30,
7 i 14 lipca 2020 r.: 12.30 - 14.00,
1, 3, 7, 8 września 2020 r.: 10.00 - 11.00,
22 i 29 września: 10.00 - 11.30.

W porze dyżurów proszę o kontakt mailowy.