Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Małgorzata Skórcz
asystent
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

wtorek: 12.30 - 13.15 (pokój nr 3)
czwartek: 11.30 - 12.15 (pokój nr 3)

W terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. w porze dyżurów proszę o kontakt mailowy.