ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Małgorzata Skórcz
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019:
PONIEDZIAŁEK: 12.45 - 13.30, pok.3
WTOREK: 12.45 - 13.30, pok.3

Dyżur z wtorku, 8 stycznia 2019r., zostaje przełożony na 10 stycznia, godz. 14.45 - 15.30.

Office hours - Winter semester 2018/2019:
Monday: 12.45 - 13.30
Tuesday: 12.45 - 13.30
SPNJO, room 3