ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Ewa Szymborska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: molly1@umk.pl

Terminy konsultacji:



konsultacje online: Messenger (użytkownik Eva Szymborska):
lipiec-piątek 10-11.30
wrzesień (z wyjątkiem 15.09-25.09) -czwartek,piątek 10.00-11.00