Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Ewa Szymborska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: molly1@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 13.00-13.45
środa 12.45-13.30