Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: kamila79@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek 8:55-9:40 WNEiZ pokój 47
Piątek 11:10-11:55 SPNJO pokój 7
UWAGA!
Do dnia 31.01.2020r. wszystkie dyżury zostały odwołane.
Dyżury w trakcie sesji:
11.02.2020 i 12.02.2020, 24.02.2020 i 25.02.2020,
10:00-11:00 SPNJO pokój nr 7.

UWAGA!!! 25.02.2020 dyżur odwołany!!

Office hours:
Tuesday 8:55-9:40 WNEiZ room 47
Friday 11:10-11:55 SPNJO room 7
Office hours 25.02.2020 are cancelled