ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: kamila79@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorek/Tuesday 9:05-9:50 SPNJO pokój nr 7
Piątek/Friday 9:00-9:45 SPNJO pokój nr 7
Dyżury w dniach 22.01i 25.01.2018 zostają odwołane.