Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Łukasz Piotrowskimgr Łukasz Piotrowski
lektor
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: lukaszsu45@umk.pl

Zainteresowania:
- dydaktyka języka rosyjskiego
- sytuacja językowa na obszarze poradzieckim
- związki języka i kultury


Terminy konsultacji:
Środa 11.03 - 13:00-13:45
Grafik dyżurów na cały semestr podany zostanie w najbliższych dniach.