ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
lektor
Zespół Języka Angielskiego

e-mail: ao@umk.pl

Zainteresowania:
język angielski dla celów akademickich (EAP), tłumaczenia specjalistyczne (streszczenia, artykuły naukowe, granty), specjalistyczny język angielski (ESP), translatoryka, dwujęzyczność, współczesna proza brytyjska.

Terminy konsultacji:
LIPIEC
6, 13 lipca 10.00-11.30
SIERPIEŃ
20, 27 sierpnia 10.00-11.30
WRZESIEŃ
1,2,8,9 września 10.00-11.00
30 września 10-11.30
URLOP:
20 lipca - 15 sierpnia
15-23 września
konsultacje odbywają się na MS teams, skype ( Anna Olkiewicz) oraz za pośrednictwem usos mail: ao@umk.pl