Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
lektor
Zespół Języka Angielskiego

e-mail: ao@umk.pl

Zainteresowania:
język angielski dla celów akademickich (EAP), tłumaczenia specjalistyczne (streszczenia, artykuły naukowe, granty), specjalistyczny język angielski (ESP), translatoryka, dwujęzyczność, współczesna proza brytyjska.

Terminy konsultacji:
wtorek 11.15-12.00 Wydział Teologiczny pok. 32
we wtorki 17.03, 31.03, 21.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06
dyżur o 13.00-13.45 na Wydziale Teologicznym pok. 32
środa 13.00-13.45 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pok. 7

Do 10 kwietnia (w czasie prowadzenia zajęć zdalnych)
kontakt : ao@umk.pl
lub
wtorek 10.00-10.45
środa 10.00-10.45 na komunikatorze skype nick Anna Olkiewicz