ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Danuta Andraszyk
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dandra@umk.pl

Terminy konsultacji:
piątek 9.45-11.15
duty hours-every Friday 9.45-11.15