Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Jagna Wajda
asystent
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: wajda@umk.pl

Zainteresowania:
starszy wykładowca języka niemieckiego

Terminy konsultacji:
środy w godz. 11.15 - 12.45