Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Jacek Wełniak
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: jacw@umk.pl

Terminy konsultacji:
UWAGA
W okresie między 25.03 a 10.04 dyżury prowadzone są drogą mailową. Prowadzący dostępny jest również na platformie MS Teams, po uprzednim uzgodnieniu terminu