ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Jacek Wełniak
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: jacw@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur w lipcu na platformie MS Teams
08.07. 9:30-11:00

Dyzury we wrześniu na platformie MS Teams