ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Agata Piasecka
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: agatapias@umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartki 11.30-12.15 MS Teams
piątki 11.30-12.15 SPNJO p.7