Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Kamila Szczepanowska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: kamila.szczepanowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje : wtorek 9:15-10:00, , SPNJO, czwartek 9:15-10.00 15 pok 3

Office Hours: tuesday 9:15-10:00, SPNJO, Room 3, thursday 9:15-10.00