ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Kamila Szczepanowska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: kamila.szczepanowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Urlop 22/07/2020-25/08/2020, 14IX-18IX/2020

Holiday break 22/07/2020-25/08/2020, 14IX-18IX/2020


Konsultacje : 27 VIII 9:00-11:00, 1 IX 9:00-11:00, 8 IX 9:00-10:00, 10IX 9:00-10:00,
22 IX , 24IX, 29IX 9:00-10:00 , MS Teams

Office Hours: 27 VIII 9:00-11:00, 1 IX 9:00-11:00, 8 IX 9:00-10:00, 10IX 9:00-10:00,
22 IX , 24IX, 29IX 9:00-10:00 , MS Teams