ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Julita Markowska
asystent
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: julmar@umk.pl

Zainteresowania:
komunikacja językowa dorosłych
język niemiecki ogólny i specjalistyczny a potrzeby indywidualne
język niemiecki dla celów akademickich
tłumaczenia przysięgłe
egzaminator TELC

Terminy konsultacji:
Znajdziecie mnie Państwo pod Julita Markowska ( jako zdjęcie- lilia)
konsultacje poprzez Skype
30.06, , 01.07, 07.07. 08.07- godz. 12.00-13.00
11 lipiec- 31 sierpień - urlop wrzesień
wtorki i środy 11.00-12.00 do 14 września
15 wrzesień, 22 wrzesień , 29 wrzesień - 10:00-11:30
UWAGA: dyżur z 8 lipca przenoszę na 9 lipca godz.12:15