Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Anna Golańska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: annag@umk.pl

Zainteresowania:
Academic English
English for Special Purposes:English for Travel and Tourism, Business English
New technologies in foreign language learning
Andragogy
Developing 21st skills in a foreign language class

Terminy konsultacji:
Dyżury / Office hours

Wtorek 17:00 - 17:45 Tuesday 5:00 - 5:45pm
Czwartek 14:30 - 15:15 Thursday 2:30 - 3:15pm

W tych godzinach będę odpowiadała na maile.
Zapraszam do kontaktu mailowego, w razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się na rozmowę (Skype, Zoom)
You are welcome to contact me by email, meeting through Zoom/Skype by appointment (email)