ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Anna Golańska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: annag@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałki / Mondays 16:30 - 17:15
Środy / Wednesdays 10:30 - 11:15