ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Joanna Jaczkowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: joanna.jaczkowska@umk.pl

Terminy konsultacji:

Semestr letni:
Poniedziałek, 14.30 - 15.15, SPNJO, p.7
Czwartek, 11.15 - 12.00, SPNJO, p.7


Office hours in the summer semester:
Monday 14.30 - 15.15, the University Language Centre (SPNJO), room 7
Thursday 11.15 - 12.00, the University Language Centre (SPNJO), room 7