ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Joanna Jaczkowska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: joanna.jaczkowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Office hours:
Wtorki / Tuesdays 11.15-12.00, pokój/room 47 WNEiZ
Czwartki / Thursdays 11.15-12.00, pokój/room 7 SPNJO