ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Adam Czajkowskimgr Adam Czajkowski
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 1
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: adczajk@umk.pl

Zainteresowania:
Wykładowca Business English (różne specjalizacje) oraz zajęć Commercial Negotiations in English będących połączeniem ćwiczeń z elementami wykładu, prowadzący kursy przygotowawcze do międzynarodowego specjalistycznego egzaminu językowego SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego corocznie na WNEiZ przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową (LCCI)

Terminy konsultacji:
DYŻURY
Wtorki 08:30 - 09:15, SPNJO p. 1

Piątki 11:30 - 12:15 - dyżur tylko w formie zdalnej. Proszę o kontakt mailowy: adczajk@umk.pl (lub MS Teams po wcześniejszym ustaleniu spotkania).