Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Dorota Hoffmann
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: hoffmann@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wednesdays

10.45 - 11.30 - email or MS Teams

Fridays

13.15 - 14.00 - email or MS Teams