ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Aleksandra Krajczewska
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: aleksandra.krajczewska@umk.pl

Zainteresowania:
j. niemiecki prawniczy
j. niemiecki biznesowy
emisja i higiena głosu nauczyciela

Terminy konsultacji:
wtorki/tuesdays 11.00-11.45, SPNJO p. 8
czwartki/thursdays 10.30-11.15, SPNJO p.8