Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Radosława Dworak
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: radoslawa.dworak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w sem letnim

1) śr. 10.15 - 11.00 s. 80 WCh

2) Do 16.04 - pt. 13.00 - 13.45 pok. 6 SPNJO
Od 20.04 - pn. 11.30 - 12.15 pok. 6 SPNJO

Office hours:

1) Wed. 10.15 - 11.00 room 80 Faculty of Chemistry

2) Before 16 Apr. - Fri 13.00 - 13.45 room 6, Foreign Languages Centre
Since 20 Apr - Mon. 11.30 - 12.15 room 6, Foreign Languages Centre