Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: magdabk@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2019/20/ Duty hours in summer semester:
poniedziałki/Mondays: 9:30-10:15
wtorki/Tuesdays: 11:15-12:00

SPNJO UMK, pokój nr/ room No 6

UWAGA!!!! W okresie pandemii obowiązują te same pory dyżurów. wszelkie zapytania proszę kierować na adres magdabk@umk.pl