ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: magdabk@umk.pl

Terminy konsultacji:

Dyżury w okresie wakacyjnym (online MS teams)
10.07 - 8:009:30
3.08, 10.08, 24.08, 31.08 -8*:00-9:30
1.09, 7.09, 8.09 - 8-9:00
28.09 - 8:00-9:30