Konsultacje - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Katarzyna Gałka
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4211
e-mail: katy@umk.pl

Zainteresowania:
*Angielski dla celów akademickich
*Angielski w naukach przyrodniczych
*Kryminalistyka

Terminy konsultacji:
Konsultacje/Office hours:

Summer term/semestr letni

Konsultacje w formie zdalnej - mailowo.
Konsultacje Skype: https://join.skype.com/invite/a3hJGLmrviXi
(tylko w wyznaczonych dniach i godzinach)
Piątek 03.04 godz. 09.00-10.00
Czwartek 09.04 godz. 10.00-11.00
c.d.n.