ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje

mgr Ewa Kowalska
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: moewa@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w sesji oraz okresie wakacyjnym będą się odbywały w formie zdalnej
mailowo: moewa@umk.pl
video: MS Teams

1, 3, 6 lipca godz. 10.00-11.00
13 lipca godz. 10.00-11.30

1, 3, 7, 8 września godz. 10.00-11.00
15, 22, 29 września godz. 10.00-11.30

Office hours will be held
by mail: moewa@umk.pl and on MS Teams on:
1, 3, 6 July 2020 at 10.00-11.00
13 July 2020 at 10.00-11.30

1, 3, 7, 8 September at 10.00-11.00
15, 22, 29 September at 10.00-11.30