Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Cambridge FCE

Kurs przygotowujący do egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego FCE obejmuje gruntowne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi, zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące umiejętności językowych, których opanowania wymagają poszczególne części egzaminu oraz zapewnia systematyczne ćwiczenie wszystkich zadań egzaminacyjnych. Program kursu odzwierciedla rzeczywistą strukturę egzaminu, tj. rozumienie tekstu czytanego oraz stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, wypowiedź pisemną, rozumienie tekstu słuchanego i wypowiedź ustną. Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie wszystkich 4 umiejętności językowych – czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia oraz poszerzy znacznie zasób słownictwa. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność uzasadniania swojego zdania w dyskusji, a także nauczy się odpowiednio dobierać styl i rejestr wypowiedzi do sytuacji.

Łączna liczba zajęć wynosi 100 godzin (50 godzin w semestrze).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.