Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język angielski finansowy

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w języku angielskim finansowym. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages na poziomie B2. Kurs wykorzystuje materiały z praktyki biznesu. Język jest ćwiczony w autentycznym kontekście finansowym.
Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.
Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.