Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język angielski – pisanie dla nauczycieli akademickich

Uczestnik kursu doskonali umiejętności takie jak pisanie w stylu formalnym i nieformalnym, interpretację tekstu na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne oraz kadry akademickiej prowadzącej badania naukowe oraz zajęcia w języku angielskim. Kurs ten służy podniesieniu językowych kwalifikacji zawodowych. Kurs umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym na uczelni wyższej.

Łączna liczba zajęć wynosi 25 godzin (1 semestr nauki).

Kurs rozpocznie się w październiku i w lutym.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.