Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język obcy dla pracowników administracji – poziom A1

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Kurs umożliwia komunikowanie się w najprostszych sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, kształtowane są umiejętności pisania i czytania w języku obcym.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia: