Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język obcy w firmie

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w firmie obcojęzycznej lub polskiej z językiem obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) w mowie i piśmie, jak również słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, poprawienie pewności siebie w kontekście stosowania języka obcego.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godz. w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.