Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język obcy z elementami biznesu i prawa

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem obcym w sferze biznesu i prawa handlowego. Jest on skierowany do przedsiębiorców, utrzymujących stosunki handlowe z partnerami obcojęzycznymi, a także do studentów uczelni i szkół o profilu ekonomicznym. Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie wszystkich sprawności językowych z uwzględnieniem języka specjalistycznego: ekonomicznego i prawniczego oraz znacznie poszerzy zasób leksykalny. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z wzorami podstawowych pism handlowych w języku obcym, nabędą umiejętność ich samodzielnego sporządzania oraz poznają zasady ustnej etykiety komunikacyjnej, charakterystycznej dla sfery biznesu.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).

Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.