Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Język prawniczy – angielski

Kurs: język angielski prawniczy TOLES FOUNDATION – intensywny

poziom A2/B1

Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie A2/B1 jest intensywnym kursem przygotowującym do międzynarodowego egzaminu z angielskiego języka prawniczego TOLES Foundation oraz do lektoratu specjalistycznego prawniczego Legal English. Przerabiany materiał stanowi podstawę do dalszego rozwijania umiejętności językowych na wyższych poziomach języka prawniczego.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (2 x tydz./1 sem.).

Kurs rozpoczyna w lutym i kończy w czerwcu (semestr letni).

Przykładowe zagadnienia:

Struktury gramatyczne: związki frazeologiczne, przyimki, czasy, strona bierna

Oferujemy możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu oraz 2 punkty ECTS.

Więcej informacji: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12

 

Kurs: język angielski prawniczy TOLES FOUNDATION

poziom A2/B1

Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie A2/B1 jest kursem przygotowującym do międzynarodowego egzaminu z angielskiego języka prawniczego TOLES Foundation oraz do lektoratu specjalistycznego prawniczego Legal English. Przerabiany materiał stanowi podstawę do dalszego rozwijania umiejętności językowych na wyższych poziomach języka prawniczego.

Łączna liczba zajęć wynosi 75 godzin (2 x tydz./1,5 sem.)

Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy w kwietniu.

Przykładowe zagadnienia:

Struktury gramatyczne: związki frazeologiczne, przyimki, czasy, strona bierna

Oferujemy możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu oraz 3 punkty ECTS.

Więcej informacji: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12

 

Kurs: język angielski prawniczy TOLES HIGHER – intensywny

poziom B1/B2

Kurs adresowany jest do wszystkich studentów, doktorantów prawa oraz prawników, dla których ważne jest uzupełnienie kwalifikacji prawniczych o specjalistyczne umiejętności językowe. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w firmach międzynarodowych, możliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym oraz stanowi przygotowanie do egzaminu TOLES Higher. Konstrukcja kursu pozwala z sukcesem zdać egzamin i płynnie przejść do następnego etapu zaawansowania.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (2 x tydz./1 sem.).

Kurs rozpoczyna się w: październiku i kończy w styczniu (semestr zimowy) oraz lutym i kończy w czerwcu (semestr letni).

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu oraz 2 punkty ECTS.

Więcej informacji: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12

 

Kurs: język angielski prawniczy TOLES HIGHER

poziom B1/B2

Kurs adresowany jest do wszystkich studentów, doktorantów prawa oraz prawników, dla których ważne jest uzupełnienie kwalifikacji prawniczych o specjalistyczne umiejętności językowe. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w firmach międzynarodowych, umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym oraz stanowi przygotowanie do egzaminu TOLES Higher. Konstrukcja kursu pozwala z sukcesem zdać egzamin i płynnie przejść do następnego etapu zaawansowania.

Łączna liczba zajęć wynosi 75 godzin (2 x tydz./1,5 sem.)

Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy w kwietniu.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu oraz 3 punkty ECTS.

Więcej informacji: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12

 

Kurs: język angielski prawniczy TOLES ADVANCED

poziom B2/C1

Kurs adresowany jest do wszystkich studentów, doktorantów prawa oraz prawników, dla których ważne jest uzupełnienie kwalifikacji prawniczych o specjalistyczne umiejętności językowe. Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie B2/C1 jest kursem przygotowującym do międzynarodowego egzaminu z angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced. Przerabiany materiał stanowi podstawę do dobrego funkcjonowania w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w firmach międzynarodowych i instytucjach unijnych.

Łączna liczba zajęć wynosi 100 godzin (2 x tydz./2 sem.).

Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy w maju.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.

Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu oraz 4 punkty ECTS.

Więcej informacji: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12