Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Negocjacje w języku angielskim

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia negocjacji w języku angielskim o profilu biznesowym. Kurs przygotowujący do prowadzenia negocjacji o profilu biznesowym zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące umiejętności językowych i objaśnienie podstawowych pojęć, których zrozumienia i opanowania wymagają poszczególne części procesu negocjacyjnego oraz zapewnia systematyczne ćwiczenie wszystkich etapów tego procesu. Program kursu odzwierciedla rzeczywistą strukturę negocjacji i na ich potrzebę umożliwia rozwinięcie wszystkich 4 umiejętności językowych – czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia, oraz poszerza znacznie zasób słownictwa. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność uzasadniania swojego zdania
w dyskusji, a także nauczy się odpowiednio dobierać styl i rejestr wypowiedzi do sytuacji.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godz. w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.