Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Prawniczy angielski w kontekście prawa polskiego

Kurs przeznaczony jest dla prawników, doktorantów i studentów prawa oraz wszystkich innych osób, które chciałyby zapoznać się z tematyką prawa polskiego w języku angielskim. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w firmach międzynarodowych działających w oparciu o prawo polskie.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godz. w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku.

Przykładowe zagadnienia:

Oferujemy możliwość płatności w ratach.
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma bezpłatne świadectwo ukończenia kursu.