Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Przygotowanie do Matury

Kurs  ,,Przygotowanie do Matury”  pomoże skutecznie rozwinąć umiejętności wymagane na maturze z języka angielskiego i da szansę uzyskać zamierzony wynik.

poziom B1/B2

Podczas kursu uczestnicy:
– poznają strategie rozwiązywania testów maturalnych,
– utrwalają słownictwo  z zakresu  wymaganych  bloków tematycznych,
– ćwiczą  umiejętności językowe: mówienie, czytanie ze zrozumieniem w kontekście zadań maturalnych, pisanie i słuchanie,
– systematyzują i  powtarzają  zagadnienia gramatyczne z zakresu szkoły średniej,
-doskonalą umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych  zgodnie z wymaganiami maturalnymi,
– rozwiązują przykładowe testy maturalne,
– przystępują do próbnego egzaminu maturalnego pisemnego,
– przystępują do próbnego egzaminu ustnego.

Łączna liczba zajęć wynosi 30 godzin (1 semestr nauki).