Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Zapisy

Aby ZAPISAĆ się na kurs językowy należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (PDF) (DOC)
  2. dokonać wpłaty I raty lub pełnej opłaty za kurs
  3. przekazać formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz okazać dowód osobisty do wglądu w sekretariacie SPNJO, ul. Gagarina 11, pokój 1.

W przypadku braku możliwości przekazania dokumentów zgłoszeniowych osobiście, istnieje możliwość przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz kserokopią dowodu osobistego drogą mailową lub pocztą tradycyjną. W takim wypadku na kserokopii dowodu osobistego należy  zamieścić oświadczenie poniższej treści opatrzone własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach, do celów związanych z prowadzeniem kursów językowych w SPNJO UMK zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO. Moja zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.”
Po potwierdzeniu danych kserokopia dowodu osobistego zostanie niezwłocznie usunięta.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Millennium S.A. w Warszawie
nr rachunku: 66 11602202 0000 0000 3174 8880
UWAGA: wypełniając druk opłaty w rubryce “Tytułem” wpisz dane według wzoru:
Kurs komercyjny / język / poziom / imię i nazwisko słuchacza,
np.: Kurs komercyjny / angielski / B2 / Jan Kowalski