ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Dorota Foltańska-Borowiecka
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dfb@umk.pl

Zainteresowania:
1. Analiza potrzeb i tworzenie programów nauczania specjalistycznego języka angielskiego, zgodnych z potrzebami studentów uczelni.
2. Wpływ nowych technologii na procesy nauczania i uczenia się – e-learning a nauczanie języków.
3. Angielski dla celów akademickich.
4. Efektywne strategie nauczania dorosłych i kwestia zróżnicowanych potrzeb studentów.
5. Rola kompetencji komunikacyjnej.
6. Nowa perspektywa nauczania języków obcych w świetle szybko zmieniającego się rynku pracy.


Terminy konsultacji:
Godziny dyżurów
poniedziałki 11:15 - 12:00
wtorki 10:30 - 11:15

dyżur z wtorku 22 stycznia godz 10:30-11:15 zostaje przeniesiony na środę 23 stycznia na 8:45-9:30
28 stycznia dyżur odbędzie się w godzinach 8:15-9:00
SPNJO pokój 4

Office hours
Monday 11:15-12:00
Tuesday 10:30-11:15
SPNJO room 4

Office hours on Tuesday, January 22 from 10:30 to 11:15 have been moved to Wednesday, January 23 and will be held from 8:45 to 9:30
On January 28 the office hours will be held from 8:15 to 9:00

Dyżury w okresie międzysemestralnym
01.02.19 - 9:30-10:15
04.02.19 - 08.00- 08:45
08.02.19 - 08.00-08:45
15.01. 19 - 08.00-09:30
22.02.19 - 08.00-09:30
Office hours during half-term
01.02.19 - 9:30-10:15
04.02.19 - 08.00- 08:45
08.02.19 - 08.00-08:45
15.01. 19 - 08.00-09:30
22.02.19 - 08.00-09:30