ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Barbara Kuczyńska
lektor
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: barbarak@umk.pl

Terminy konsultacji:

Wtorek / Tuesday 10:50-11.20
Czwartek / Thursday 11:15 - 12:15