ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Małgorzata Skórcz
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 3
tel.: +48-56-611-4209
e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Semestr letni roku akademickiego 2018/2019:
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 12.45 , pok.3
WTOREK: 11.15 - 12.00, pok.3


Office hours:
Monday: 12.00 - 12.45, room 3
Tuesday: 11.15 - 12.00, room 3