ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Łukasz Piotrowski
lektor
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4965
e-mail: lukaszsu45@umk.pl

Zainteresowania:
- dydaktyka języka rosyjskiego
- sytuacja językowa na obszarze poradzieckim
- związki języka i kultury


Terminy konsultacji:
SPNJO, pok. 2
- poniedziałki: 13:00-13:30
- środy: 13:45-14:45

UWAGA! Dyżur z 29.04 odbędzie się 24.04 w godz. 13:15-13:45.