ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

dr Anna Olkiewicz-Mantilla
adiunkt
Zespół Języka Angielskiego

e-mail: ao@umk.pl

Zainteresowania:
język angielski dla celów akademickich (EAP), tłumaczenia specjalistyczne (streszczenia, artykuły naukowe, granty), specjalistyczny język angielski (ESP), translatoryka, dwujęzyczność, współczesna proza brytyjska.

Terminy konsultacji:
konsultacje stacjonarne:
poniedziałek 13.45-14.30 pok. 7 w SPNJO
15 listopada 2021 konsultacje poniedziałkowe wyjątkowo odbędą się zdalnie
konsultacje zdalne:
wtorek 16.00 -16.45 po wcześniejszym powiadomieniu pocztą elektroniczną na
MS Teams