ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Danuta Andraszyk
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4208
e-mail: dandra@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury
Wtorki-18.45-19.30
Piątki-13.00-13.45
Duty hours: Every Tue-6.45 pm-7.30pm and every Fri 1.00pm-1.45 pm