ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Jagna Wajda
st. wykładowca
Zespół Języka Francuskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego i Łaciny

pokój: 8
tel.: +48-56-611-4204
e-mail: wajda@umk.pl

Zainteresowania:
starszy wykładowca języka niemieckiego

Terminy konsultacji:
wtorki 9.30 - 10.15 i środy 11.00 - 11.45