ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Anna Hućkomgr Anna Hućko
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl

Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
Poniedziałki / Mondays 11:00-11:45
Wtorki / Tuesdays 11:15-12:00

Uwaga:
Dyżur w dniu 14.01.2019 zostaje przeniesiony na 08.01.2019 godz. 10:30-11:15