ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Anna Hućkomgr Anna Hućko
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: anna.hucko@umk.pl

Zainteresowania:
- nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych i zawodowych: Legal English, English for Business Purposes i Business English;
- systemy oceniania i egzaminowania;
- technologie informacyjne i techniki komunikacyjne w nauczaniu języków obcych;
- tworzenie programów nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych;
- translatoryka.


Terminy konsultacji:
poniedziałki / Mondays - 11:00 - 11:45
wtorki / Tuesdays - 11:15-12:00

Uwaga:
konsultacje w dniu 29.04 zostały przełożone na 9.04. o godz. 10:30-11:15 oraz
w dniu 30.04 zostały przełożone na 16.04. o godz. 10:30-11:15

Note:
Office hours on 29.04 moved to 9.04. (10:30-11:15), and 30.04 moved to 16.04. (10:30-11:15).