ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

dr Joanna Wińska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 1
tel.: +48-56-611-4212
e-mail: jwinska@umk.pl

Zajęcia i wykłady

Publikacje
  • Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? [w:] Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław (red.), „Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,  2014.
  • Language of internal communication in creating pro-developmental POP outcomes [w:] Stankiewicz M.J. (Ed.), “Positive Management: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success”, TNOiK, Toruń, 2013.
  • Influence of superior-subordinate communication on employee satisfaction, “Journal of Positive Management”, Volume 1, Number 1, 2010
  • Aldona Glińska-Neweś,  Joanna Wińska, Positive Interpersonal Relationships in Work-teams as a Factor of Company Development. Based on a Survey Conducted in Poland, 2013, Acadamy of Management conference paper.
  • Joanna Wińska, Joanna Górka, Aldona Glińska-Neweś,  Impact of governance on positive internal communication in Polish companies, 2015
  • Aldona Glińska-Neweś, Agnieszka Furmańska-Maruszak, Joanna Wińska, Przekonania na temat istoty innowacji i organizowania procesu ich kreowania jako element kultury organizacyjnej, 2015
  • Aldona Glińska-Neweś, Arkadiusz Karwacki, Joanna Wińska, Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze, 2015

Terminy konsultacji:
Semestr zimowy 2018/19/ Winter semester 2018/19

Środa/ Wednesday 9.00-9.45, SPNJO, p.1
Czwartek/ Thursday 13.00-13.45, WNEiZ, p.47


Dyżur w czwartek 10.01.2019 zmieniony na piątek 11.01.2019, godz. 12-12.45, w p. 1, SPNJO
Office hours on Thursday 10.01.2019 are changed for Friday 11.01.2019, 12-12.45, room1 , Foreign Language Centre (Rektorat, ground floor)