ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Radosława Dworak
asystent
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: radoslawa.dworak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym:
poniedziałki 12 - 12.45 (MS Teams)
czwartki 11.15 - 12 s. 138A Wydział Chemii

Office hours during the winter semester
Mondays 12 - 12.45 (MS Teams)
Thursdays 11.15 - 12 room 138A Faculty of Chemstry