ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Magdalena Bożenko-Kęska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 6
tel.: +48-56-611-4201
e-mail: magdabk@umk.pl

Terminy konsultacji:
dyżury/duty hours:
poniedziałki/ Mondays: 9:00-09:45
piątki/Fridays: 13:00-13:45
SPNJO UMK, pokój nr/ room No 6