ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Konsultacje wykładowców

mgr Ewa Kowalska
st. wykładowca
Zespół Języka Angielskiego

pokój: 7
tel.: +48-56-611-4205
e-mail: moewa@umk.pl

Terminy konsultacji:
Office hours:/ Dyżury:
Wednesday / Środa 10.00-11.00 SPNJO room/ pokój 7
Thursday / Czwartek 13.00-14.00 WNEiZ room / pokój 47

Office hours on 10.01.2019 will be held in SPNJO r.7 at 13.00-14.00
Dyżur w dniu 10.01.2019r. odbędzie się w SPNJO p.7 w godz. 13.00-14.00