Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Certyfikaty zwalniające z zajęć

Student może zostać zwolniony z lektoratu, jeśli posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na określonym poziomie zgodnie z

Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia29 marca 2019r.w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 121 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 38 Rektora UMK z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zobacz listę certyfikatów: Załącznik do zarządzenia Nr 121 Rektora UMK z dnia 30 kwietnia 2021 r.