Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Egzamin zwalniający z lektoratu na II stopniu

Egzamin zwalniający z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, oraz francuskiego odbędzie się zdalnie w formie ustnej w dniach 20-22.01.2021r. na MS Teams.

Studenci otrzymają link do spotkania na MS Teams po zakończeniu rejestracji.

Rejestracja na egzamin będzie otwarta od 11.01.2021 godz. 8:00 do 17.01.2021 godz. 23:59.

  1. Każdy student rozpoczynający lektorat języka obcego w Studium ma możliwość podejścia do egzaminu zwalniającego z lektoratu.
  2. Na egzamin zwalniający z zajęć z języka obcego obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/
  3. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową.
  4. Do zarejestrowania się na egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego potrzebne są żetony 15 LEK-2020/21L.
  5. Jeśli student zapisał się wcześniej do grupy zajęciowej w Studium, powinien się z tej grupy wypisać i zapisać się na Egzamin Zwalniający.
  6. Jeśli student nie uzyska zwolnienia z lektoratu, powinien wypisać się w USOSie z egzaminu zwalniającego i zapisać się do grupy zajęciowej.

Egzamin zwalniający odbywa się na poziomie B2+ w formie ustnej. Zaliczenie egzaminu na ocenę bardzo dobrą zwalnia z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu końcowego na studiach II stopnia. Student otrzymuje wówczas wpis do USOSa z oceną bardzo dobrą.

Struktura egzaminu zwalniającego z lektoratu języka angielskiego:

Studenci (Student A/B) prowadzą dyskusję na wylosowany temat z zakresu materiału omawianego na  danym kierunku.  Egzamin trwa ok. 20 min. Studenci mają 10 min na przygotowanie tematu. Dyskusja trwa ok. 10 minut.

Lista tematów – język angielski

 

Struktura egzaminu zwalniającego z lektoratu języka francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego:

Egzamin zdalny w formie ustnej na platformie MS Teams

 Studenci (Student A/B) prowadzą rozmowę na wylosowany temat z zakresu materiału omawianego na  danym kierunku .  Egzamin trwa ok. 20 min. Studenci mają 10 min na przygotowanie tematu. Dyskusja trwa ok. 10 minut.

Lista tematów – język francuski, niemiecki, rosyjski