Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 6114212
+48 56 6114213
e-mail: spnjo@umk.pl

Egzamin zwalniający z lektoratu na II stopniu

Egzamin zwalniający z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, oraz francuskiego odbędzie się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

część pisemna 18.01.2022 roku o godz. 16.00 (rejestracja otwarta od 10.01.2022 godz. 8:00 do 13.01.2022 godz. 23:59).

część ustna 21.01.2022 roku godz. 12.00-16.00 na MSTeams

  1. Każdy student rozpoczynający lektorat języka obcego w Studium ma możliwość podejścia do egzaminu zwalniającego z lektoratu.
  2. Na egzamin zwalniający z zajęć z języka obcego obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/
  3. Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na Uczelnianym Serwerze poprzez stronę internetową.
  4. Do zarejestrowania się na egzamin zwalniający z lektoratu języka obcego potrzebne są żetony LEK-2021/22L nadawane przez Dziekanat.
  5. Jeśli student zapisał się wcześniej do grupy zajęciowej w Studium, powinien się z tej grupy wypisać i zapisać się na Egzamin Zwalniający.
  6. Jeśli student nie uzyska zwolnienia z lektoratu, powinien wypisać się w USOSie z egzaminu zwalniająceo i zapisać się do grupy zajęciowej.

część pisemna 18.01.2022 roku o godz. 16.00 (rejestracja otwarta od 12.01.2022 godz. 8:00 do 13.01.2022 godz. 23:59).

część ustna 21.01.2022 roku godz. 12.00-16.00 na MSTeams

WAŻNE! Prosimy o sprawdzenie godziny egzaminu na dzień przed samym egzaminem i przybycie 15 minut wcześniej, aby dopełnić reszty formalności i umożliwić punktualne rozpoczęcie egzaminu.

Egzamin zwalniający odbywa się na poziomie B2+ i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa ok. 120 minut. Uzyskanie wyniku min. 85% dopuszcza do egzaminu ustnego. Zaliczenie części pisemnej i ustnej na ocenę bardzo dobrą zwalnia z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu końcowego na studiach II stopnia. Student otrzymuje wówczas wpis do USOSa z oceną bardzo dobrą.

Struktura egzaminu zwalniającego z lektoratu języka angielskiego:

Część pisemna

Egzamin zwalniający z lektoratu języka angielskiego składa się z dwóch ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego (Listening Section) –  jest to część wspólna dla wszystkich kierunków. Druga część, specjalistyczna, składa się z zadań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego (Reading Section) oraz zadań na słownictwo obowiązujące na danym wydziale (Vocabulary).

 

Część ustna

Studenci (Student A/B) prowadzą dyskusję na wylosowany temat z zakresu materiału omawianego na danym kierunku.  Egzamin trwa ok. 20 min. Studenci mają 10 min na przygotowanie tematu. Dyskusja trwa ok. 10 minut.

Lista tematów – język angielski (link)

 

Struktura egzaminu zwalniającego z lektoratu języka francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego:

Część pisemna

Egzamin zwalniający z lektoratu języka francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego składa się z  części ogólnej ( rozumienie tekstu słuchanego, czytanego,  sprawdzenia wiedzy gramatycznej) oraz części specjalistycznej  –WPiA: kierunek Administracja- język niemiecki spejalistyczny) oraz                             słownictwa z zakresu „Praca” i  „Wyższa Uczelnia” dla pozostałych kierunków.

 

Część ustna

Studenci (Student A/B) prowadzą dyskusję na wylosowany temat z zakresu materiału omawianego na  studiach pierwszego stopnia na danym kierunku.  Egzamin trwa ok. 20 min. Studenci mają 10 min na przygotowanie tematu. Dyskusja trwa ok. 10 minut.

Lista tematów – język francuski, niemiecki, rosyjski (link)